Nám SNP, Zvolen
Slovakia

+421 905 639 560
cyklozvolen@gmail.com

BIOBEH vinohradmi 2019

Kategória:
Iné bežecké podujatia
Dátum:
19. október 2019 10:00
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

P R O P O Z Í C I E

 1. ročníka BIOBEH Vinohradmi Veľký Krtíš.

 

Organizátor :      Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ

TERMÍN A MIESTO:   19. októbra 2019 (sobota)  ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA:

Prihlásiť sa môžete elektronicky do 16. októbra 2019 na www.behzvolen.sk  (pre hlavný pretek, nordic walking, duatlon a MTB (mountain bike))

 

ŠTARTOVNÉ:     

Hlavný pretek   7 km   -  štartovné  17 eur

Nordic walking  4 km   -  štartovné  17 eur

Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%

Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, nordic walking, duatlon a MTB (mountain bike) - štartovné  20 eur

Každý štartujúci platiaci pretekár BIOBEHU prispieva zaplatením 0,50 € pre Svetielko nádeje centrum pomoci detskej onkológie.

PLATBA:

Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 17. októbra 2018 vo výške 17 eur, po tomto  termíne  20  eur.

KAPACITA: 

200 pretekárov ( bežcov + nordic walking) + 200 pretekárov  ( duatlon a MTB (mountain bike))

 

V cene štartovného je:

- štartovné číslo
- občerstvenie na úseku trate 3,5 km a v cieli
- žetóny v hodnote 5.- €, ( možnosť degustácie alebo výberu vína – fľaše, prípadne iných bio výrobkov)

- tričko (výber veľkosti možný iba v registračnom formulári cez internet (XS-XXL))
- sklenený vínny pohár a vrecúško na vínny pohár
- účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate) 

- kultúrny program

- mapa miesta konania festivalu          

 

ČASOMIERA: www.behzvolen.sk

PREZENTÁCIA: najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši pred vstupom do areálu vinárstva Domin & Kušický.

 

MODERÁTOR: Bežci VK – Bartolomej Bretl a Andrea Györgyová

 

KATEGÓRIE A PROGRAM:                                              

10:00 hod. – bežecké preteky – 7 km         

s nasledovnými kategóriami:

Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2001 -1980) M - A

Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1979 -1970) M – B

Muži 50 - 59 roční (rok nar. 1969 -1960) M – C

Muži 60 a viacroční (rok nar. 1959 a skôr) M - D

Ženy 18-34 rokov (rok nar. 2001 -1985) Ž - E

Ženy 35-49 ročné (rok nar. 1984 -1970) Ž - F

Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1969 a skôr) Ž – G

 

10.00 hod. - preteky v nordic walkingu – 4 km

Muži – bez rozdielu veku M – H

Ženy – bez rozdielu veku Ž  -  I

                                                                      

10.30 hod. – Duatlon (15 km MTB+7 km beh)

Muži – bez rozdielu veku M – J

Ženy – bez rozdielu veku Ž – K

 

10.30 hod. – MTB ( 15 km trať )

Muži – bez rozdielu veku M – L

Ženy – bez rozdielu veku Ž - M       

 

DĹŽKA TRATE:

7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

4  km trať – kategória nordic walking je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu   

(pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)

Duatlon – 15 km MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke   pomedzi   vinohrady, poľnú cestu)  + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných  cestách

MTB (mountain bike) – 15 km ( 4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi   vinohrady, poľnú cestu)

 

POVRCH : tráva, poľná a lesná cesta

Vyhodnotenie  kategórii A – I, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie od 12.30-13.00 hod. v mieste štartu a cieľa. 

 

ŠATNE A TOALETY :  V areály vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Vis maior:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov BIOBEH VINOHRADMI Veľký Krtíš
Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov.
Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia BIOBEH Vinohradmi, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861,
- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.          

 

OBČERSTVENIE: Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude pri štarte a vstupe do druhého vinohradu – občerstvovací stolík s minerálnou  vodou a lahodným vínom

CENY:  Prví traja v každej z kategórií  (A-M)

 

Riaditeľ  PRETEKOV: Tibor Kušický

HLAVNÝ ROZHODCA: Imrich Domok

PREDSEDA: Ivan Gyorgy (+421 907 765 097)

ORGANIZAČNÝ TEAM: Bežci VK

 

 
 

Powered by iCagenda