Nám SNP, Zvolen
Slovakia

+421 905 639 560
cyklozvolen@gmail.com

Zvolenská bežecká liga

Registrácia

Všetky polia označené * sú vyžadované.
Vaše informácie
26. október 2019 - 10:00
Zmluvné podmienky

Vitajte v službe Zvolenská bežecká liga.
Používaním akékoľvek služby alebo prístupu k tejto službe súhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami obsiahnutými v tomto dokumente a všetkými ostatnými prevádzkovými pravidlami, zásadami a postupmi, ktoré môžu byť v priebehu času zverejnené na webe Zvolenská bežecká liga. Ak nesúhlasíte s takými podmienkami, pravidlami, zásadami alebo postupmi, nepoužívajte služby ani ich neposkytujte. Zvolenská bežecká liga si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť niektorú z podmienok tohto TOS.

  1. VAŠE REGISTRAČNÉ POVINNOSTI aby ste boli registrovaným užívateľom služieb, súhlasíte s tým, že: (a) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe tak, ako to vyžaduje registračným formulárom ("Registračné údaje"). Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neúčinné alebo neup iť voľné, alebo má Zvolenská bežecká liga dôvodné podozrenie, že sú takéto informácie nepravdivé, nepresné, neúčinné alebo neúplné, má Zvolenská bežecká liga právo pozastaviť alebo ukončiť všetky vaše registrácie a odmietnuť akékoľvek vaše súčasné alebo budúce používanie služieb (alebo akejkoľvek ich časti). Zvolenská bežecká liga má obavy o bezpečnosť a ochranu súkromia všetkých užívateľov, najmä detí. Z tohto dôvodu musíte byť pre možnosť registrácie na udalosť staršie ako 18 rokov.

  2. SÚKROMIA

    Akékoľvek informácie poskytnuté alebo poskytnuté službami môžu byť verejne prístupné. Mali by ste sa starať o ochranu súkromných informácií alebo informácií, ktoré sú pre vás dôležité. Zvolenská bežecká liga nenesie zodpovednosť za ochranu takýchto informácií a nenesie zodpovednosť za ochranu súkromia elektronickej pošty alebo iných informácií prenášaných cez internet alebo inú sieť, ktorú môžete použiť. Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete sprístupniť osobné údaje o službách, môžu sa tieto informácie stať verejnými. Spoločnosť Zvolenská bežecká liga nemá kontrolu a nezodpovedá za konanie za vaše ani iných užívateľov (organizátorov, kupujúcich, registrovaných alebo iných služieb).

  3. PRIJATIE PODMIENOK

    Prečítali ste si zmluvné podmienky v plnom rozsahu a pochopili, čo je ich obsahom.
    Súhlasíte s dodržiavaním Zmluvných podmienok stanovených pre tieto stránky.

Zrušiť

Powered by iCagenda