Nám SNP, Zvolen
Slovakia

+421 905 639 560
cyklozvolen@gmail.com

Beh TECHNOGYM

Kategória:
Iné bežecké podujatia
Dátum:
30. marec 2019 11:00
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Beh TECHNOGYM

1.ročník

 

USPORIADATEĽ:      Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s  Malý Krtíš a s OÚ Nová Ves

TERMÍN A MIESTO:  30. marca  2019 (sobota) o 11:00 hod. v Malom Krtíši – okolie areálu Technogym

                              

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 27. marca 2019 na www.beh.sk  (pre hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking) po uvedenom termíne štartovné 9 eur

 

ŠTARTOVNÉ:     

Hlavný pretek 13 km - štartovné 7 eur

Hobby pretek 3,3 km - štartovné 7 eur

Nordic Walking 6,6 km - štartovné 7 eur

Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordic walking - štartovné 9 eur

 

PLATBA:

Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415  do 27. marca 2019 vo výške 7 eur, po tomto termíne 9 eur.

(do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko)

 

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE: štartovné číslo, občerstvenie, časomiera a účastnícka medaila pre všetkých  pretekárov.

ČASOMIERA:      www.behzvolen.sk

PREZENTÁCIA:  najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie  - parkovisko spoločnosti Technogym

 

KATEGÓRIE A PROGRAM:

11:00 – hlavný pretek – 13 km (4 okruhy v okolí areálu Technogymu v kú Malý Krtíš a Nová Ves) s nasledovnými kategóriami:

Muži 18 – 39 rokov (rok nar. 2001 – 1980)  M –  A

Muži 40 – 49 rokov ( rok nar. 1979 – 1970) M –  B

Muži 50 a viacroční (rok nar. 1969 a skôr)   M –  C

Ženy 18 – 39 rokov (rok nar. 2001 – 1980)   Ž –   D

Ženy 40 – 49 rokov (rok nar. 1979 – 1970)   Ž –   E

Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1969 a skôr)   Ž  -   F

 

11:00 – hobby pretek – 3,3 km (1 okruh v okolí areálu Technogym v kú Malý Krtíš a Nová Ves)

kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku

11:00 – nordic walking – 6,6 km (2 okruhy v okolí areálu Technogym v kú Malý Krtíš a Nová Ves)

kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku

 

DĹŽKA TRATE: 13 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením jedného okruhu 25 m, bežia sa 4 okruhy.

POVRCH: asfalt

VYHODNOTENIE PRETEKOV: po dobehnutí všetkých kategórií.

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ

 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,

- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Cestný beh v okolí Technogymu, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.  

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.

OBČERSTVENIE: po ukončení pretekov. Občerstvovacia stanica bude pri štarte – občerstvovací stolík s vodou pre hlavný pretek.

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie finančné ceny.

 

Riaditeľ pretekov: Fábio Pozzi

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

 

MAPA TRATE:

 
 

Powered by iCagenda